SPÅ I HÄNDER

Kiromanti, (av grekiska cheir: hand, och manteia: spådom), konsten att spå i händer via linjer, berg och former på hand och fingrar.

Kiromantin sägs härstamma från den forntida Orienten, Indien och Kina, för över 2000 år sedan. Den blev bortglömd under medeltiden då den bekämpades av prästerskapet. Det var zigenarna som under 1400-talet återinförde kiromantin till Europa igen.

Att spå i händer behöver inte innebära att man är synsk, utan kan vara som att läsa kinesiska: Mängder med olika linjer i mönster som säger olika saker.  Somliga anser att spå i händer är som vilket sätt som helst att sia, att händerna är det medel vilket man siar med. Medan andra säger att det inte går att läsa framtiden i händer utan enbart förutsättningarna. Förändras förutsättningarna ändras även händernas linjer. Det är enbart handens mönster som är konstant, vilken berättar hur en persons grund är.

Förr i tiden fanns två inriktningar inom handtydning. Den ena innebar att man läste personens linjer. Den andra innebar att läsa formen på handen som proportioner, fingrarnas form och berg, texturen, handens färg osv. Idag kombinerar man oftast dessa två för att få en mer korrekt helhetsbild.

En fråga som många undrar är om man ska läsa i höger eller vänster hand när man spår. Svaret som dom flesta böcker idag ger är att man ska läsa i båda händer för att få en helhetsbild. Man säger att den aktiva handen (den hand du använder exempelvis när du skriver) är den hand som talar om den plats du står på idag och den passiva handen talar om det som varit.


Livslinjen
Livslinjen är den linje i handflatan som går i en båge vid venusberget, den anses visa hur långt liv en människa kan vänta sig. Om man har ett avbrott någonstans i linjen tyder det på att man, under den tiden i livet var avbrottet är, kommer att drabbas av en sjukdom. Ju längre avbrottet är, ju längre ligger man sjuk.

Hjärtlinjen
Hjärtlinjen är förknippat med hjärtat. Den talar om vår känslighet, vår förmåga till kärlek och tillgivenhet såväl som hjärtat fysiskt. Enkelt sagt så kan man säga att en kort hjärtlinje talar om okänslighet och en lång till ett större känsloliv. Idealet kan sägas vara om hjärtlinjen går från undre lillfingret över handflatan, för att sluta mellan pekfingrat och långfingret.

Huvudlinjen
Huvudlinjen är den linjen som oftast går rakt över mitten på handflatan. Denna linje kan dock vara en gemensam linje med hjärtlinjen vilket kallas simian-linje. Huvudlinjen är förknippad med huvudet eller intellektet. Den talar om talanger hos personer och om man vet att använda den. Den kan prata om psykisk instabilitet, om man är våldsam eller inåtvänd.

Aplinjen / Simianlinjen
Aplinjen, även kallad simianlinjen, är när huvudlinjen och hjärtlinjen går ihop och bildar en enda linje. Den förknippas med ökad intensitet både i psyke och  personlighet. Det kan vara en kraftfull person som kan prestera mycket. Linjen återfinns i händerna på personer med Downs syndrom. Dessutom lär Einstein haft en aplinje.

Ödeslinjen / Saturnuslinjen
Ödeslinjen är förknippad med yrke eller prestation. Den går från botten i mitten av handflatan i en rak linje upp mot långfingret. Dock har inte alla händer ödeslinje.

Venusgördel
Venusgördeln, om den finns, går från en plats mellan långfingret och pekfingret i en halvcirkel till en plats mellan lillfingret och ringfingret. Man kan säga att venusgördeln lite är en extra hjärtlinje. Den återfinns hos enbart ca 10% av befolkningen. Den är förknippad med känslighet, känslomässig mottaglighet och en önskan att driva känslor och förnimmelser till det yttersta.

Merkuriusfingret
Merkuriusfingret är handtydarens namn på lillfingret. Det förknippas med kommunikationsförmåga och affärsbegåvning. Idealet för detta finger kan sägas vara när det når översta falangen (knogen och uppåt) på apollofingret. Enkelt går att säga att ju längre finger desto bättre förmåga att kommunicera och ju mindre desto svårare att göra sig förstådd.

Apollofingret / Solfingret
Apollofingret, även kallat solfingret, är handtydarens namn på ringfingret. Det förknippas med skaparförmåga och förmågan att kunna uttrycka sina känslor.

Saturnusfingret
Saturnusfingret är handtydarens namn på långfingret. Det förknippas med förmågan att se sig själv och ansvarskänsla. Det ses som länken mellan det omedvetna och det medvetna jaget.

Jupiterfingret
Jupiterfingret är handtydarens namn på pekfingret. Det förknippas med ledarförmåga och ambition. Idealet kan sägas vara när detta finger är lika stort som apollofingret och mindre än saturnusfingret.

Sollinjen / Framgångslinjen / Apollolinjen
Sollinjen, även kallad framgångslinjen eller apollolinjen, går från strax under ringfingret (apollofingret) och rakt nedåt. Framgångslinjen är precis som det låter förknippad med framgång. Det är dock inte alla händer som har denna linje.

Uranuslinjen
Uranuslinjen, även kallad intuitiva halvmånen, är belägen som en halvcirkel på handens ytterkant. Denna linje återfinns i händer på mediala personer och står för intuition och medial förmåga.

Via Lasciva / Neptunuslinjen
Neptunuslinjen, även kallad via lasciva, är belägen längst ner på handflatan. Den går från livslinjen och rakt över handen mot yttre delen av handflatan. Dock är den inte så vanlig eller ofta inte så lång. Denna linje står för känslighet för droger, alkohol och tobak.

Rascetter / Handlovslinjer
Handlovslinjer, även kallade venusrascetter eller armbanden, är linjerna som hittas direkt under handflatan (som armband). Man brukar prata om samband mellan antal hela fina handlovslinjer och ett friskt liv.

Venusberget
Venusberget är det berg som man finner direkt under tummen innanför livslinjen. Den är förknippad med vår förmåga att älska. Det idealiska venusberget upptar ungefär en tredjedel av handflatan och bör varken vara för hårt eller för mjukt. Detta berg avslöjar värme, vitalitet, energi, livsglädje och förmåga att älska och att bli älskad. Det kan även visa motståndskraft mot sjukdomar. Är venusberget stort kan det visa på en stor aptit för sex, mat och dryck, och är det även hårt så kan det lätt övergå till aggression. Ett litet och hårt berg talar om en sval personlighet. 

 

Källa: paranormal.se                                                              Av: Titti, S2M